•  

  OPŁATA ZA OBIADY- GRUDZIEŃ 2021 r.

   

  16 dni x 4,50 zł = 72 zł   

   

   

  WAŻNE INFORMACJE!!!

   

  Płatność za obiady wyłącznie przelewem

  na podany niżej rachunek bankowy szkoły

  nr konta: 38 1020 3844 0000 1902 0139 2125

  do dnia 29.11.2021r.

   

  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc.

  W przypadku, kiedy dziecko spożywa posiłki w wybrane dni tygodnia należy je wymienić w tytule przelewu.

  Prosimy o uwzględnienie odpisów z miesiąca września, października
  i listopada 2021 roku w opłacie za m-c grudzień 2021r.

  Szczegółowych informacji można uzyskać u Pani Intendentki.

   

  Za nieobecność w miesiącu grudniu 2021r.
  nie będą dokonywane odpisy.

   

  Prosimy o szczegółową analizę dni
  przed dokonaniem wpłaty za w/w miesiąc.

   

   

  Opłaty za miesiąc styczeń 2022 roku
  należy dokonywać dopiero od 01 stycznia 2022 roku.

   

  UWAGA!
  Uczeń może korzystać z obiadów po 2 dniach roboczych
  od dnia dokonania wpłaty.

   

  „Karta obiadowa” upoważniająca do wstępu na stołówkę szkolną wydawana będzie przez Intendenta szkoły po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku szkoły lub po okazaniu dowodu wpłaty (wydruk, zdjęcie).

  W przypadku braku dowodu wpłaty, karta obiadowa wydana zostanie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku szkoły. 

  Rezygnacje z posiłku można zgłaszać do godz.8.30 danego dnia roboczego telefonicznie pod numerem: 67/ 211-74-55, przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę i datę nieobecności.

   

  Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków spożywania posiłków zmianie ulegają godziny otwarcia stołówki.  Wydawanie i spożywanie posiłków odbywa się według poniższego harmonogramu:

   

  Uczniowie klas I-III – w czasie lekcji – 12.00 – 12.25, 12-45-13.30 lub 13.45 – 14.00

  Uczniowie klas IV – VI - przerwa 12.25 – 12.45

  Uczniowie klas VII-VIII – przerwa 13.30 – 13.45

   

  Uczniowie klas IV-VIII będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z posiłku poza przerwami, ale wyłącznie w godzinach 12.45 – 13.30 lub 13.45 – 14.00.

   

   

  Wydawanie posiłków na wynos

   

           Posiłki mogą być wydawane na wynos wyłącznie dla osoby nieobecnej z powodu choroby z zachowaniem szczególnych przepisów sanitarnych wyłącznie w godz. 14.00 – 14.20, po wcześniejszej deklaracji odbierania obiadów.
   

           Osoby odbierające obiad zobowiązane są do stosowania maseczek zasłaniających nos i usta!!!

   

  Przy wejściu do stołówki szkolnej obowiązuje dodatkowa dezynfekcja rąk !!!

   

   

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile
   • sekretariat@sp6pila.dlaedu.pl
   • agatamadej@sp6pila.dlaedu.pl
   • (67) 211 74 52 fax: (67) 211 74 73
   • ul. Żeromskiego 41, 64-920 Piła
   • KLASY 1-3 SP: justyna_siekiera@o2.pl KLASY 4-8 SP: agatamadej@interia.pl
   • 764-23-33-770
   • /SP6_Pila/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych