•  

   

  OPŁATA ZA OBIADY- CZERWIEC 2022 r.

   

  15 dni x 5,00 zł = 75,00 zł     

   

   

  WAŻNE INFORMACJE!!!

   

  Płatność wyłącznie przelewem

  nr konta: 38 1020 3844 0000 1902 0139 2125

  do dnia 30.05.2022r.

   

  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc.

  W przypadku, kiedy dziecko spożywa posiłki w wybrane dni tygodnia należy je wymienić w tytule przelewu.

   

  Prosimy o uwzględnienie odpisów z miesiąca maja 2022 roku
  w opłacie za m-c czerwiec 2022r.

  Bardzo proszę o wnikliwe przeanalizowanie dni, przed dokonaniem wpłaty.

  W MIESIĄCU CZERWCU, za dany miesiąc, tj. czerwiec 2022r.,
  ODPISY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

   

  Szczegółowych informacji można uzyskać u Pani Intendentki
  telefonicznie lub e-mailowo.

  ==================================================================

  UWAGA!
  Uczeń może korzystać z obiadów po 2 dniach roboczych
  od dnia dokonania wpłaty.

   

  „Karta obiadowa” upoważniająca do wstępu na stołówkę szkolną wydawana będzie przez Intendenta szkoły po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku szkoły lub po okazaniu dowodu wpłaty (wydruk, zdjęcie).

  W przypadku braku dowodu wpłaty, karta obiadowa wydana zostanie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku szkoły. 

  Rezygnacje z posiłku można zgłaszać do godz.8.30 danego dnia roboczego telefonicznie pod numerem: 67/ 211-74-55, przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę i datę nieobecności.

  Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią COVID-19,
  posiłki nie będą wydawane na wynos.

   

  Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków spożywania posiłków zmianie ulegają godziny otwarcia stołówki.  Wydawanie i spożywanie posiłków odbywa się według poniższego harmonogramu:

   

  Uczniowie klas I-III – w czasie lekcji – 12.00 – 12.25, 12-45-13.30 lub 13.45 – 14.00

  Uczniowie klas IV – VI - przerwa 12.25 – 12.45

  Uczniowie klas VII-VIII – przerwa 13.30 – 13.45

   

  Uczniowie klas IV-VIII będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z posiłku poza przerwami, ale wyłącznie w godzinach 12.45 – 13.30 lub 13.45 – 14.00.

   

   

   

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile
   • sekretariat@sp6pila.dlaedu.pl
   • agatamadej@sp6pila.dlaedu.pl
   • (67) 211 74 52
   • ul. Żeromskiego 41, 64-920 Piła Poland
   • KLASY 1-3 SP: justyna_siekiera@o2.pl KLASY 4-8 SP: agatamadej@interia.pl
   • 764-23-33-770
   • /SP6_Pila/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych