• 15.11.2021 --- Z kaligrafią za pan brat

     • Uczestniczki V Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego  im. Janusza Korzeniowskiego na etapie szkolnym zmierzyły się z piórem maczanym, piórem wiecznym, brushpenami lub pisakami kaligraficznymi, przepisując tekst konkursowy:

      „W każdej chwili liczy się to, kim jesteśmy i co robimy, a nie to,

      kim planujemy być i co planujemy robić”. J.R.R. Tolkien, Listy

                  Zadanie wymagało od uczestniczek umiejętności kształtnego i pięknego pisania. W ciągu dwóch godzin powstały przepiękne prace.

                  W etapie wojewódzki naszą szkołę będzie reprezentowała Aleksandra Kelich z klasy 7c.

       

      Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

     • 18.11.2021 --- Haiku w SP6

     • Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie poetyckim Haik, którego pomysłodawcą i organizatorem etapu miejskiego jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile.

      Haiku to gatunek poetycki wywodzący się z Japonii. Jest to krótki, trzywersowy utwór, będący imitacją chwili , próbą przelania nieopisywalnego wrażenia na papier. Głównym motywem tej poezji jest zachwyt nad pięknem przyrody, aprobata codzienności i brania życia takim, jakie jest.

                  Samo słowo haiku znaczy: żart.

      Tegoroczne zmagania na etapie szkolnym II Miejskiego Konkursu Poetyckiego Haiku zaowocowały pięknymi wierszami.

      Okropnie tęsknię

      Za tą łąką zieloną…

      Nadeszła jesień

       Autor: Z. K.

      Pewien mały liść

      Nad szarym miastem lata

      Czy to nostalgia?

      Autor: Z. K.

       

      W agorze serca

      Nadzieja rozpływa się

      Jak fale morza.

      Autor: As Pik

      Wśród lasu smutków –

      Twój uśmiech lśniący tak, jak

      Świeże maliny.

      Autor: As Pik

       

      25 listopada 2021 roku odbył się etap miejski Konkursu Poetyckiego Haiku, a jego zwyciężczynią została uczennica naszej szkoły Zuzanna Kapidura z klasy 8d.

       

      Serdecznie GRATULUJEMY!

     • 23.11.2021 --- GRANTY PPGR

     • Szanowni Państwo,
      Gmina Piła po przeanalizowaniu złożonych przez rodziców uczniów lub dorosłych uczniów szkół średnich oświadczeń, złożyła 4 listopada 2021 r. wniosek w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi organizatora konkursu. 17 listopada 2021 r. instytucja wdrażająca nałożyła na gminę konieczność wnikliwszej analizy poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

      -

      W konsekwencji organizator konkursu nałożył na gminę obowiązek poświadczenia danych złożonych w oświadczeniach. W związku z powyższym, wszyscy opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia w ramach konkursu, są zobligowani dostarczyć do siedziby Gminy Piła następujące dokumenty:

      • poświadczające, że ich przodek pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (organizator konkursu wskazuje następujące dokumenty, które poświadczają pracę przodka w PPGR: zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych, informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR),
      • poświadczające pokrewieństwo z przodkiem, który pracował i zamieszkiwał miejscowość popegeerowską (dokumenty powinny potwierdzać linię pokrewieństwa od przodka do dziecka, dla którego ma być zakupiony sprzęt, takimi dokumentami mogą być np. akty urodzenia, akty małżeństwa),
      • poświadczające, że dziecko wskazane w oświadczeniu spełnia obowiązek szkolny.


       

      Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Piły do dnia 08.12.2021 r. włącznie  - (II piętro, pok. 205).

       

      Brak dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów w terminie, wiązać się będzie
      z nieuwzględnieniem danego oświadczenia w korekcie składanego wniosku oraz utratą możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

       

      Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

       

      • 696 778 066
      • 539 994 705
      • 668 223 245
      • 668 802 977
     • 15.11.2021 --- AKTYWNA SZKOŁA- Festiwal Rekreacji

     • W naszej szkole trwa realizacja projektu Aktywna Szkoła - Festiwal Rekreacji.

      Zajęcia w ramach projektu są realizowane na lekcjach wychowania fizycznego . Do tej pory w zabawie uczestniczyło 90 uczennic i uczniów . Podczas zajęć wykorzystano sprzęt sportowy otrzymany do realizacji zadania - kółka hula - hop , skakanki , gumy , kółka ringo oraz zestawy do badmintona .

      Koordynator projektu - Sławomir Grzegorczyk

     • 09.11.2021 --- "Szkoła pamięta"

     • Początek listopada jest niezwykle sentymentalnym czasem, w którym odwiedzamy cmentarze i wspominamy.

      Inicjatywa uczniów klasy 6b była okazją do pięknej lekcji historii i odwiedzenia bardzo ważnego dla naszego miasta miejsca – Cmentarza w Leszkowie.

      Szymon Borowiak, Jan Świerczyński oraz Konstantyn Kopera zorganizowali w swoim niewielkim gronie zbiórkę zniczy. Dzięki wsparciu uczniów klas 2c, 3c oraz 5a zebrali kilkadziesiąt zniczy, które zawieźli i zapalili na grobach w Leszkowie.

      W Leszkowie znajduje się cmentarz wojenny z  okresu II Wojny Światowej. Jest to miejsce pochówku 1372 żołnierzy radzieckich i 185 żołnierzy polskich oraz osób cywilnych zamęczonych w obozie pracy na terenie Piły. Na cmentarzu znajduje się także pomnik i obelisk upamiętniający poległych.

      Uczniowie odwiedzili także znajdujący się w Leszkowie cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej. Pochowano na nim ok. 3000 jeńców z armii Ententy zmarłych w latach 1914-1918 w Niemieckim Obozie Jenieckim w Pile-Leszkowie. Spoczywają na nim Belgowie, Brytyjczycy, Francuzi, Litwini, Łotysze, Polacy i Rosjanie. Pochowano tu osoby wielu wyznań i religii.

       Warto wspomnieć, że Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile realizuje ogólnopolski projekt „Szkoła pamięta”. W ramach projektu uczniowie są zachęcani do upamiętniania ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych. Inicjatywa uczniów klasy 6b i organizacja przedsięwzięcia jest fantastycznym przykładem realizacji Projektu.

     • 05.11.2021--- Wizyta w WORD

     • 25 października uczniowie klasy I b wraz z wychowawcą udali się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile. Dzieci utrwaliły swoją wiedzę na temat zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym  m.in. ćwiczyły  przechodzenie przez jezdnię z sygnalizatorem świetlnym. Dodatkowo dzieci dowiedziały się, jak ważne jest noszenie przez nich elementów odblaskowych, które zwiększają nasze bezpieczeństwo na drodze, a nawet mogą uratować życie. Projektowały i wycinały z materiałów odblaskowych naklejki, kolorowały piękne plakaty, budowały z klocków miasteczko ruchu drogowego. Dużą atrakcją była wizyta wyjątkowego gościa : Sierżanta Pyrka – maskotki wielkopolskiej policji, który przybył w towarzystwie Pani policjantki. Postać Pyrka wzbudziła wśród dzieci ogromne zaciekawienie i radość. Na koniec spotkania każdy otrzymał odblaskową opaskę , worek oraz słodki poczęstunek.

      Magdalena Kozłowska

     • 05.11.2021 --- "WŁÓCZKERSI" - podsumowanie

     • W październiku na terenie naszej szkoły odbyła się akcja WŁÓCZKERSI zorganizowania przez Samorząd Uczniowski (z inicjatywy pani Sylwii Chyły – nauczycielki religii w naszej szkole). Uczniowie naszej placówki dostarczali włóczki na rzecz potrzebujących  - podopiecznych fundacji „Redemptoris Missio”. Przekazane włóczki posłużą  do wykonania swetrów, czapek, rękawiczek dla dzieci z terenów dotkniętych biedą oraz działaniami wojennymi.

      Akcja  spotkała się z pozytywnym odzewem  i cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodszych jak i starszych. Udało się zebrać ponad 300 włóczek! W tym miejscu warto nadmienić zaangażowanie dzieci i rodziców klas I-III SP (przy wielkim wsparciu pań wychowawczyń) którzy aktywnie przekazywali znaczne ilości włóczek.

      Wśród uczniów klas IV-VIII SP (ale nie tylko) akcję aktywnie wsparły/wsparli: Maria Bagińska (kl. 8 c), Małgorzata Chamczyk (kl. 5 a),  Józef Dróżdż (kl. 1 d), Maria Dróżdż (kl. 6 a), Anna Furman (kl. 7 c), Aleksandra Kelich (kl. 7 c), Adam Kotecki (kl. 6 b),  Helena Janca (klasa 3 a),  Oskar Lipski (kl. 4 a), Kacper Łaszcz (kl. 3 d), Klaudia Łaszcz (kl. 8 b), Amelia Nadskakuła (kl. 7 d), Natalia Nowaczyk (kl. 7 d), Julia Pisańczyn (kl. 6 a), Pola Preihs (kl. 8 a), Nikola Słowik (kl. 8 d), Julia Szews (kl. 8 b), Iga Zaremba (kl. 7 c), klasa 4 c

      Osobne podziękowania należą się przedstawicielom SU, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie zbiórki i dzielnie dyżurowali podczas trwania całej akcji. Są to:   z klasy 6 b – Sebastian Ignaciuk, Konstantyn Kopera, Adam Kotecki, Jan Świerczyński. Z klasy 7 a – Kalina Banasz. Z klasy 7 c – Wiktor Czaronek, Anna Furman, Helena Pankau, Julia Środa, Basia Zadrożna, Iga Zaremba (przy wsparciu Kasi Perek i Zuzi Wesołowskiej z klasy 6 a). Z klasy 8 a – Amelia Bogusławska, Lena Osowicka, Pola Preihs. Z klasy 8 b – Kuba Bingel, Emil Domagalski, Julita Kucharska, Klaudia Łaszcz, Julia Szews.

      Dziękujemy raz jeszcze wychowawcom, nauczycielom oraz wszystkim tym, którzy przyłączyli się do akcji!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile
   • (67) 211 74 52
   • ul. Żeromskiego 41, 64-920 Piła Poland
   • KLASY 1-3 SP: justyna_siekiera@o2.pl KLASY 4-8 SP: blazejdrab@interia.pl
   • 764-23-33-770
   • /SP6_Pila/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych